Homílie na Zelený čtvrtek, Velký pátek a velikonoční neděle

BenedtikXVI

Velikonoční homílie papeže Benedikta XVI. na Zelený čtvrtek a Velký pátek
Homílie Zelený čtvrtek a Velký pátek (formát PDF)

Velikonoční Homílie neděle Zmrtvýchvstání Páně a 2. neděle velikonoční
Homílie neděle Zmrtvýchvstání Páně a 2. neděle velikonoční (formát PDF)

Velikonoční Homilie 5.,6. a 7. neděle velikonoční
Homilie Křestní milost a poslání všech pokřtěných (formát PDF)