Svátost biřmování

O třetí velikonoční neděli 23. dubna při mši svaté (od 9:30) ve farním kostele sv. Jeronýma bude mons. Zdenek Wassebauer udílet svátost biřmování

Mše svatá v 11:00 kostele sv. Vavřince v Prčici nebude!!!