Aktuality

Od úterý 28. 4. 2020 se začínají konat bohoslužby v kostelech podle běžného rozpisu s max. účastí 15ti osob.

Na nedělní bohoslužby je u vchodu do každého kostela zápisový arch – zapsaní budou mít přednostní právo účasti na bohoslužbě!

Podmínky pro konání bohoslužeb (pamatujte si hlavně zvýrazněné části):

  • Bohoslužby se účastní nejvýše 15 osob (u vstupu do kostela jsou zápisové archy na následující nedělní bohoslužby – zapsaní budou mít přednost před ostatními; po dosažení počtu 15ti osob bude kostel před bohoslužbou uzavřen)
  • Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce, (u vstupu do kostela budou nádoby s dezinfekcí)
  • V bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti. (ke sv. přijímání se přistupuje po skupinách utvořených z členů jedné domácnosti)
  • Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
  • V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
  • Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm
  • Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje (myslí se tím asi délka kázání:)
  • Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)
  • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

Stejná pravidla se použijí i pro svatby, křty a pohřby.

Nadále vyzývám Vás k intenzivní modlitbě za nemocné, umírající a za obrácení hříšníků (a každý můžeme začít od sebe;).
Neztrácejte naději!!
S přáním všeho dobra,
P. Martin Vlček